درک وندلر از سال 2013 معامله گری در فارکس را آغاز کرد. در ابتدا فرازها و نشیب های بسیار زیادی را مانند اکثر معامله گران مطرح دنیا تجربه کرد. رفته رفته مطالعات خود را بر روی TDI شروع کرد و این شروعی بود برای آغاز طراحی یک سیستم معاملاتی فوق العاده عالی به نام آنجل تریدرز.