کیتا

از معامله گران موفق آسیای شرقی

ال بروکس

بنیان گذار سبک پرایس اکشن منحصر به فرد