میانگین متحرک - Moving Average

میانگین متحرک

میانگین متحرک، داده های قیمتی را با استفاده از یک خط ادامه دار تسطیح می...
اندیکاتور COT

اندیکاتور COT

اندیکاتور COT چگونه کار میکند؟ به صورت خودکار و به طور هفتگی، دادههای COT بر...
اندیکاتور CCI

اندیکاتورCCI

اندیکاتورCCI : این اندیکاتور برای اولین بار توسط دونالد لمبرت به وجود آمده است و...
آموزش اندیکاتور atr

آموزش اندیکاتورATR

آموزش اندیکاتورATR اندیکاتور ATR مخفف کلمه Average True Range می باشد که اولین باردر سال...
خط روند | trend line

خط روند

خط روند ( به انگلیسی (Trendline خطی است که از بالاترین قیمت‌ها )سقف‌های قیمت )...
تاثیر نفت بر usdcad

تاثير نفت بر USDCAD

نفت به عنوان ماده ای که هميشه در شریان های حياتی اقتصاد جهانی جریان داشته...
  • 1
  • 2